نیروزمینی تهران ۴۶ - ۶۳ شهرداری گرگان

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 21:14 | لینک  | 

شهرداری اراک ۸۴ - ۹۱ شهرداری گرگان

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 22:37 | لینک  | 

شهرداری گرگان ۷۳ - ۸۴ پتروشیمی بندرامام

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 22:10 | لینک  | 

پنج‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۴
شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام
ساعت :‌۱۶
سالن امام

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 13:43 | لینک  | 

دانشگاه آزاد تهران ۸۷ - ۸۵ شهرداری گرگان

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 21:21 | لینک  | 

دوشنبه ۲۸دی ۱۳۹۴
دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان
ساعت ۱۵:۳۰
سالن حکمیه
پخش زنده از شبکه ۳ سیما

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 14:39 | لینک  | 

شیمیدر تهران 67 - 56 شهرداری گرگان

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 22:43 | لینک  | 

شهرداری گرگان ۷۹ - ۸۷ ثامن مشهد

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 20:58 | لینک  | 

دوشنبه‌ ۱۴ دی ۱۳۹۴

شهرداری گرگان - ثامن مشهد

ساعت ۱۶

سالن امام

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 21:47 | لینک  | 

قطران کاوه ۶۶ - ۵۱ عقاب تهران

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 19:16 | لینک  | 

نیمه نهایی زیر گروه کشور

یک‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴

قطران کاوه گرگان - عقاب تهران

ساعت :۱۶

خانه بسکتبال

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 11:13 | لینک  | 

پایان کوارتر اول

نفت آبادان ۲۲ - ۱۳ شهرداری گرگان

پایان نیمه اول

نفت آبادان ۵۲ - ۳۴ شهرداری گرگان

پایان کوارتر سوم

نفت آبادان ۶۵ - ۵۰ شهرداری گرگان

نتیجه نهایی

نفت آبادان ۹۴ - ۷۲ شهرداری گرگان

 

 

 

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 16:22 | لینک  | 

شهرداری گرگان ۷۶ - ۶۶ شهرداری تبریز

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 18:57 | لینک  | 

دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴

شهرداری گرگان - شهرداری تبریز

ساعت ۱۶

سالن امام

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 8:41 | لینک  | 

شهرداری گرگان 91 - 83 نیروزمینی تهران

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 19:33 | لینک  | 

پنج‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۴

شهرداری گرگان - نیروزمینی تهران

ساعت ۱۶

سالن امام

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 20:25 | لینک  | 

پایان نیمه اول

شهرداری اراک ۳۵ - ۲۸ شهرداری گرگان

نتیجه نهایی

 

شهرداری اراک ۹۳ - ۹۰ شهرداری گرگان

 

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 17:10 | لینک  | 

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴

شهرداری اراک - شهرداری گرگان

ساعت ۱۶

اراک

پوشش نتیجه لحظه به لحظه دیدار در کانال رسمی انجمن هواداران بسکتبال گرگان در تلگرام

https://telegram.me/gorganbasketball

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 12:44 | لینک  | 

شهرداری گرگان ۷۰ - ۵۹ پتروشیمی بندرامام

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 19:5 | لینک  | 

پنج‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴

شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام

ساعت ۱۶

سالن امام

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 11:29 | لینک  | 

پایان کوارتر اول

دانشگاه آزاد تهران ۲۴ - ۱۸ شهرداری گرگان

پایان نیمه اول

دانشگاه آزاد تهران ۴۲ - ۳۴ شهرداری گرگان

 پایان کوارتر سوم

دانشگاه آزاد تهران ۶۱ - ۵۶ شهرداری گرگان

 پایان کوارتر چهارم

 دانشگاه آزاد تهران ۸۲ - ۸۲ شهرداری گرگان
پایان وقت اضافه

 دانشگاه آزاد تهران ۹۵ - ۹۲ شهرداری گرگان

 

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 16:24 | لینک  | 

دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴

دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان

ساعت۱۶

سالن حکمیه تهران

-----------------------------

 

نتیجه لحظه به لحظه در کانال خبری رسمی انجمن هواداران بسکتبال گرگان:

 

https://telegram.me/gorganbasketball

 

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 14:24 | لینک  | 

پایان کوارتر اول

شیمیدر ۲۰ - ۱۶ شهرداری گرگان

پایان نیمه اول

 شیمیدر ۴۰ - ۳۱ شهرداری گرگان

پایان کوارتر سوم

  شیمیدر ۵۵ - ۴۵ شهرداری گرگان

نتیجه نهایی

 

  شیمیدر۷۶ - ۷۲ شهرداری گرگان

 

 

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 16:23 | لینک  | 

دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

شیمیدر تهران - شهرداری گرگان

ساعت ۱۶

تالار بسکتبال مجموعه آزادی تهران

پخش زنده از شبکه شما

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 18:36 | لینک  | 

شهرداری گرگان ۷۸ - ۶۱ آینده‌سازان میهن اصفهان

نوشته شده توسط شورای سردبیری در ساعت 18:42 | لینک  |